header-img

Dokončeny práce na databázi starých cest I. generace

Zkoumaná dopravní síť zahrnuje historické oblasti Moravy, Slezska, východních a středních Čech až k Praze. V rámci procesu digitalizace bylo v celém předmětném území vektorizováno 15 006 km cest. Dalších 7 005 km cest bylo převzato z předešlého projektu NAKI I. Zákresy jednotlivých cest odpovídají průběhům linií na mapách II. vojenského mapování – při vektorizaci jsme vycházeli z WMS podkladů od CENIE. Výsledkem této první etapy je podrobná databáze průběžných komunikačních linií, jejichž počátky užívání lze hypoteticky klást již do období pravěku. Pracovně ji nazýváme Databáze starých cest I. generace.


Data vytvořená v rámci projektu NAKI I:

Přesnost zákresu: 30 m

Hustota vertexů: 4 vtx/ 1 km

Celková délka digitalizovaných cest: 7 005 km

Celkový počet vertexů: 28 000 vertexů (hotové)

Data vytvořená v rámci projektu NAKI II:

Přesnost zákresu: 30 m

Hustota vertexů: 4 vtx/ 1 km

Celková délka digitalizovaných cest: 15 006 km

Celkový počet vertexů: 60 000 vertexů (hotové)