Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Výsledky projektu

Uspořádání výstavy

První část výstavy na téma „Jantarová stezka“ byla realizována v období od 19. března do 1. června 2019 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. S ohledem na pozitivní ohlasy jsme se rozhodli výstavu pojmout jako putovní. Exponáty byly proto, po ukončení akce v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, přesunuty do prostor Slezskoostravského hradu, kde byla zahájena druhá část výstavy vernisáží dne 25. 9. 2019. Akce zde probíhala až do 6.1. 2020. Obou akcí se účastnilo celkem 14 784 návštěvníků.

Výstupem z této akce je také recenzovaný výstavní katalog:


Mapy vydané v roce 2019

Erozní účinky provozu na starých cestách v České republice

Mapa č.1: Erozní účinky provozu na starých cestách v České republice
Průvodní zpráva

Základní parametry reliktů starých cest v České republice

Mapa č.2: Základní parametry reliktů starých cest v České republice
Průvodní zpráva

Míra pravděpodobnosti výskytu reliktů cest v krajině na předpokládaných hlavních historických trasách

Mapa č.3: Míra pravděpodobnosti výskytu reliktů cest v krajině na předpokládaných hlavních historických trasách
Průvodní zpráva

Pravěké a raně středověké významné sídelní areály v oblasti Hané a blízkém okolí ve vazbě na průběhy historických cest

Mapa č.4: Pravěké a raně středověké významné sídelní areály v oblasti Hané a blízkém okolí ve vazbě na průběhy historických cest
Průvodní zpráva

Predikce nových archeologických lokalit v rámci Moravy a českého Slezska

Mapa č.5: Predikce nových archeologických lokalit v rámci Moravy a českého Slezska
Průvodní zpráva

Migrační proudy německých kolonistů ve vrcholném středověku a raném novověku

Mapa č.6: Migrační proudy německých kolonistů ve vrcholném středověku a raném novověku
Průvodní zpráva

Mapy vydané v roce 2018

Dohled nad cestami v minulosti

Mapa č.1:Dohled nad cestami v minulosti - NEOLIT
Mapa č.2: Dohled nad cestami v minulosti- ENEOLIT
Mapa č.3: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA BRONZOVÁ
Mapa č.4: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA ŽELEZNÁ – HALŠTAT
Mapa č.5: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA ŽELEZNÁ – LATÉN
Mapa č.6: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – před r. 800
Mapa č.7: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – VELKÁ MORAVA
Mapa č.8: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – HRADSKÁ SOUSTAVA
Mapa č.9: Dohled nad cestami v minulosti – VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Průvodní zpráva

První známí vlastníci obcí na hlavních cestách ve středověku:
specializovaná mapa s odborným obsahem

Mapa č.11
Průvodní zpráva

Optimální trasy historických cest podle GIS analýz:
specializovaná mapa s odborným obsahem

Mapa č.12
Průvodní zpráva

Mapy vydané v roce 2017

Lokalita Křenov/Pohledy:
soubor specializovaných map s odborným obsahem

Soubor map
Průvodní zpráva

Postery

Prezentace výsledků v rámci European Geosciences Union General Assembly 2017

The Geomorphological Effectsof Old Routes

Odborné články

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.