header-img

Výsledky projektu

Uspořádání výstavy

První část výstavy na téma „Jantarová stezka“ byla realizována v období od 19. března do 1. června 2019 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. S ohledem na pozitivní ohlasy jsme se rozhodli výstavu pojmout jako putovní. Exponáty byly proto, po ukončení akce v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, přesunuty do prostor Slezskoostravského hradu, kde byla zahájena druhá část výstavy vernisáží dne 25. 9. 2019. Akce zde probíhala až do 6.1. 2020. Obou akcí se účastnilo celkem 14 784 návštěvníků.

Výstupem z této akce je také recenzovaný výstavní katalog:


Mapy vydané v roce 2019

Erozní účinky provozu na starých cestách v České republice

 Mapa č.1: Erozní účinky provozu na starých cestách v České republice (12,67 MB)
 Průvodní zpráva (64,97 KB)

Základní parametry reliktů starých cest v České republice

 Mapa č.2: Základní parametry reliktů starých cest v České republice (9,22 MB)
 Průvodní zpráva (65,01 KB)

Míra pravděpodobnosti výskytu reliktů cest v krajině na předpokládaných hlavních historických trasách

 Mapa č.3: Míra pravděpodobnosti výskytu reliktů cest v krajině na předpokládaných hlavních historických trasách (31,62 MB)
 Průvodní zpráva (65,84 KB)

Pravěké a raně středověké významné sídelní areály v oblasti Hané a blízkém okolí ve vazbě na průběhy historických cest

 Mapa č.4: Pravěké a raně středověké významné sídelní areály v oblasti Hané a blízkém okolí ve vazbě na průběhy historických cest (23,78 MB)
 Průvodní zpráva (66,95 KB)

Predikce nových archeologických lokalit v rámci Moravy a českého Slezska

 Mapa č.5: Predikce nových archeologických lokalit v rámci Moravy a českého Slezska (35,97 MB)
 Průvodní zpráva (65,38 KB)

Migrační proudy německých kolonistů ve vrcholném středověku a raném novověku

 Mapa č.6: Migrační proudy německých kolonistů ve vrcholném středověku a raném novověku (28,82 MB)
 Průvodní zpráva (64,52 KB)


Mapy vydané v roce 2018

Dohled nad cestami v minulosti

 Mapa č.1:Dohled nad cestami v minulosti - NEOLIT (24,47 MB)
 Mapa č.2: Dohled nad cestami v minulosti- ENEOLIT (24,70 MB)
 Mapa č.3: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA BRONZOVÁ (24,85 MB)
 Mapa č.4: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA ŽELEZNÁ – HALŠTAT (24,76 MB)
 Mapa č.5: Dohled nad cestami v minulosti – DOBA ŽELEZNÁ – LATÉN (24,48 MB)
 Mapa č.6: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – před r. 800 (25,55 MB)
 Mapa č.7: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – VELKÁ MORAVA (24,43 MB)
 Mapa č.8: Dohled nad cestami v minulosti – RANÝ STŘEDOVĚK – HRADSKÁ SOUSTAVA (24,53 MB)
 Mapa č.9: Dohled nad cestami v minulosti – VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (24,65 MB)
 Mapa č.10: Dohled nad cestami v minulosti – NOVOVĚK (stráže a celnice) (25,94 MB)
 Průvodní zpráva (96 KB)

První známí vlastníci obcí na hlavních cestách ve středověku:
specializovaná mapa s odborným obsahem

 Mapa č.11 (24,50 MB)
 Průvodní zpráva (83 KB)

Optimální trasy historických cest podle GIS analýz:
specializovaná mapa s odborným obsahem

 Mapa č.12 (27,23 MB)
 Průvodní zpráva (156,50 KB)


Mapy vydané v roce 2017

Lokalita Křenov/Pohledy:
soubor specializovaných map s odborným obsahem

 Soubor map (6,91 MB)
 Průvodní zpráva (422,24 KB)


Postery

Prezentace výsledků v rámci European Geosciences Union General Assembly 2017

 The Geomorphological Effectsof Old Routes (4,94 MB)


Odborné články

 Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018  (44,38 MB)