header-img

Výsledky projektu

Mapy vydané v roce 2017

Lokalita Křenov/Pohledy:
soubor specializovaných map s odborným obsahem

 Soubor map (6,91 MB)
 Průvodní zpráva (422,24 KB)

Mapy vydané v roce 2018

Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku:
soubor specializovaných map s odborným obsahem

 Průvodní zpráva (96 KB)
 Mapa č.1: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku - NEOLIT (24,47 MB)
 Mapa č.2: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku - ENEOLIT (24,70 MB)
 Mapa č.3: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – DOBA BRONZOVÁ (24,85 MB)
 Mapa č.4: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – DOBA ŽELEZNÁ – HALŠTAT (24,76 MB)
 Mapa č.5: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – DOBA ŽELEZNÁ – LATÉN (24,48 MB)
 Mapa č.6: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – RANÝ STŘEDOVĚK – před r. 800 (25,55 MB)
 Mapa č.7: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – RANÝ STŘEDOVĚK – VELKÁ MORAVA (24,43 MB)
 Mapa č.8: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – RANÝ STŘEDOVĚK – HRADSKÁ SOUSTAVA (24,53 MB)
 Mapa č.9: Dohled nad cestami na Moravě a ve Slezsku – VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (24,65 MB)
 Mapa č.10: Dohled nad cestami na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách – NOVOVĚK (stráže a celnice) (25,94 MB)

První známí vlastníci obcí na hlavních cestách ve středověku:
specializovaná mapa s odborným obsahem

 Průvodní zpráva (83 KB)
 Mapa č.11 (24,50 MB)

Optimální trasy historických cest podle GIS analýz:
specializovaná mapa s odborným obsahem

 Průvodní zpráva (156,50 KB)
 Mapa č.12 (27,23 MB)

Postery

Prezentace výsledků v rámci European Geosciences Union General Assembly 2017

 The Geomorphological Effectsof Old Routes (4,94 MB)

Odborné články

 Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018  (44,38 MB)