header-img

Řešitelský tým

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Oddělení geoinformatiky
http://gis.cdvinfo.cz/

Doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Mgr. Jan Martínek
Mgr. Richard Andrášik
Mgr. Martina Bílová
Mgr. Vojtěch Cícha
Mgr. Jan Kubeček
Mgr. Zuzana Křivánková
Mgr. Vojtěch Nezval
Mgr. Jiří Sedoník

Archeologie
PhDr. David Vích

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Mgr. Zuzana Lenďáková
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

Filozofická fakulta
Mgr. Pavel Šlézar
Karel Faltýnek
Bc. Jakub Novák


Archeologické centrum Olomouc

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
Mgr. Marek Kalábek
Mgr. Jakub Vrána