header-img

Konference 2019

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu IV., která proběhne ve dnech 21. až 22. listopadu 2019 v prostorách CDV v Brně.

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory.

Výstupem z konference bude sborník.

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte do 18. listopadu 2019 registrační formulář.

Případné dotazy směřujte na adresu: Mgr. Jan Martínek, Centrum dopravního výzkumu, Wellnerova 3, 779 00 Olomouc; e-mail: jan.martinek@cdv.cz; tel.: +420 776 164 537.

Konference je realizována v rámci projektu „Moravské křižovatky“, který je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Těšíme se na Vaši účast.

Za realizační tým
Jan Martínek


Přehled důležitých termínů

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI do 18. listopadu 2019
ZASLÁNÍ PLNÉ VERZE PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU do 15. listopadu 2019
ZAPLACENÍ VLOŽNÉHO na místě akce
ZASLÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY do 20. listopadu 2019

Instrukce pro přednášející

PREZENTACE: Délka prezentace bude max 20 min + 5 min diskuse. K dispozici budou dataprojektor, diaprojektor, meotar případně další technika (nutno uvést s patřičným předstihem). Jednací jazyk: čeština.

ROZSAH ABSTRAKTU: Abstrakt s klíčovými slovy bude o velikosti min. 200 slov a max. 250 slov v češtině (slovenštině). Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE: Rozsah příspěvku je 2 až 5 normostran textu. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek může být napsán v češtině nebo slovenštině.


Účastnický poplatek

150,- Kč studenti a přednášející
200,- Kč ostatní účastníci

Místo konání konference

Centrum dopravního výzkumu. v.v.i.
prostory nového Dopravního VaV centra
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz


Doprava

Tramvají: nejbližší tramvajové zastávky jsou Juliánov (tramvaj č. 9) a Líšeňská (tramvaj č. 8)
Autobusem MHD: nejbližší autobusová zastávka je Malá Klajdovka (autobusy č. 58, 78, 82)
Autem: možnost parkování osobních automobilů na parkovišti v areálu CDV


Ubytování pro referující

Ubytování aktivních účastníků (referujících) je zajištěno v hotelu Albellus, Rokycanova 21, 615 00 Brno – Židenice; telefon: +420 774 525 225; e-mail: recepce@hotelalbellus.cz; web: http://www.hotelalbellus.cz/

Pěší vzdálenost hotelu od místa konání plenárního jednání konference a registrace účastníků je do 30 minut. Přesun je možný také autobusem č. 58 ze zastávky Malá Klajdovka (místo konference) na zastávku Gajdošova (hotel) – hotel je od zastávky vzdálen do 7 minut pěší chůzí. Pakliže budete chtít druhý den konference použít k rannímu přesunu z hotelu na místo konference autobus, doporučujeme opět autobus č. 58, který vyjíždí ze zastávky Gajdošova v 8:26 a následně v 8:46. Přesun na zastávku Malá Klajdovka trvá 4 minuty.


Ubytování pro ostatní účastníky konference

Hotel Velká Klajdovka
Jedovnická 7
628 00 Brno

Telefon: +420 731 477 777
E-mail: klajdovka@klajdovka.cz
Web: http://www.klajdovka.cz/
Hotel Albellus
Rokycanova 21
615 00 Brno

Telefon: +420 774 525 225
E-mail: recepce@hotelalbellus.cz
Web: http://www.hotelalbellus.cz/
Penzion Janka Brno
Vaníčkova 34
615 00 Brno

Telefon: +420 731 777 800
E-mail: info@penzion-janka.cz
Web: http://www.penzion-janka.cz/


Penzion Slunce
Podpísečná 6
615 00 Brno

Telefon: +420 603 479 719
E-mail: skacelova@penzion-slunce.cz
Web: http://penzion-slunce.cz/
Mendelova Univerzita v Brně
Koleje J. A. Komenského
Kohoutova 3−11
613 00 Brno

Telefon: +420 545 128 340
E-mail: km.koleje.jak@men­delu.cz

Obědy

Obědy jsou k dispozici v okolních restauracích ve vzdálenosti do 15 minut. Oběd si hradí každý účastník sám.


Večerní neformální posezení

Součástí konference bude také večerní posezení probíhající v přátelském neformálním duchu. Pro tyto účely byl vybrán restaurant Kozlovna U Malchrů. Bližší informace o podniku jsou k dispozici na adrese: http://www.kozlovna.cz/u-malchru. Upozorňujeme, že stravování si každý účastník bude muset hradit sám!


Program konference

PRVNÍ DEN - ČTVRTEK 21. 11. 2019

12:30 - 13:00 Registrace účastníků konference
13:00 - 13:10 Úvodní slovo, seznámení s dílčími výsledky projektu „Moravské křižovatky“ (Projekt NAKI II)
Moderátor dne: Mgr. Jan Martínek
13:10 - 13:30 Marek Kalábek (Archeologické Centrum Olomouc)
Jakub Vrána (Archeologické Centrum Olomouc)

Průzkum reliktu zaniklé komunikace v k.ú. Choryně.
13:40 - 14:00 David Vích (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
Středověké nálezy z průzkumů na historické cestě mezi Malou Hanou a Litomyšlí.
14:10 - 14:30 Petr Nový (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.)
Komunikační schéma raně středověkého hradiště Levý Hradec.
14:40 - 15:00 Pavel Bolina (soukromý badatel, Praha)
Komunikační význam středočeských hradišť v povodí Šembery na Českobrodsku a Černokostelecku.
15:00 - 15:30 COFFEE BREAK
15:30 - 15:50 Peter Ivanič (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre)
Cestná sieť a výber cestného mýta v oblasti Ponitria v stredoveku v kontexte písomných prameňov.
16:00 - 16:20 Róbert Antal (ARCHAIA Brno z.ú.)
Predbežné výsledky ZAV na Vídeňskej ulici v Brne – cesta z 11. storočia.
16:30 - 16:50 Jakub Novák (Katedra historie FF UP Olomouc)
Pavel Šlézar (Katedra historie FF UP Olomouc)

Komunikace a vymezování hranic majetků kláštera Hradisko.
17:00 - 17:20 Martínek Jan (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Významná brodová místa na řece Moravě.
17:20 - 18:00 Diskuse
18:00 - 23:00 Večerní posezení

DRUHÝ DEN - PÁTEK 22. 11. 2019

9:00 - 9:30 Registrace účastníků konference
Moderátor dne: Mgr. Jan Martínek
9:30 - 9:50 Richard Andrášik (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Vojtěch Cícha (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Vojtěch Nezval (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Jiří Sedoník (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Michal Bíl (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Jan Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Relikty starých cest na Moravě z pohledu statistiky.
10:00 - 10:20 Aleš Létal (Katedra geografie PřF UP Olomouc)
Rod Kleinů a jejich význam pro budování silniční infrastruktury
na Moravě v 19. století.
10:30 - 10:50 František Kubů (Prachatické muzeum),
Petr Zavřel (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Výzkum Zlaté stezky – nové plány.
11:00 - 11:20 Zuzana Mírová (Katedra historie FF UP Olomouc)
Možnosti studia prehistorických cest na základě pramenů o koních v době bronzové a železné.
11:30 - 11:50 Martin Golec (Katedra historie FF UP Olomouc)
Dálkové komunikace a sociální struktury v době halštatské na Moravě.
12:00 Závěr konference