Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Konference 2019

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu IV., která proběhne ve dnech 21. až 22. listopadu 2019 v prostorách CDV v Brně.

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory.

Výstupem z konference bude sborník.

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte do 18. listopadu 2019 registrační formulář.

Případné dotazy směřujte na adresu: Mgr. Jan Martínek, Centrum dopravního výzkumu, Wellnerova 3, 779 00 Olomouc; e-mail: jan.martinek@cdv.cz; tel.: +420 776 164 537.

Konference je realizována v rámci projektu „Moravské křižovatky“, který je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Těšíme se na Vaši účast.

Za realizační tým
Jan Martínek


Přehled důležitých termínů

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCIdo 18. listopadu 2019
ZASLÁNÍ PLNÉ VERZE PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKUdo 15. listopadu 2019
ZAPLACENÍ VLOŽNÉHOna místě akce
ZASLÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKYdo 20. listopadu 2019

Instrukce pro přednášející

PREZENTACE: Délka prezentace bude max 20 min + 5 min diskuse. K dispozici budou dataprojektor, diaprojektor, meotar případně další technika (nutno uvést s patřičným předstihem). Jednací jazyk: čeština.

ROZSAH ABSTRAKTU: Abstrakt s klíčovými slovy bude o velikosti min. 200 slov a max. 250 slov v češtině (slovenštině). Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE: Rozsah příspěvku je 2 až 5 normostran textu. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek může být napsán v češtině nebo slovenštině.


Účastnický poplatek

150,- Kčstudenti a přednášející
200,- Kčostatní účastníci

Místo konání konference

Centrum dopravního výzkumu. v.v.i.
prostory nového Dopravního VaV centra
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz


Doprava

Tramvají: nejbližší tramvajové zastávky jsou Juliánov (tramvaj č. 9) a Líšeňská (tramvaj č. 8)
Autobusem MHD: nejbližší autobusová zastávka je Malá Klajdovka (autobusy č. 58, 78, 82)
Autem: možnost parkování osobních automobilů na parkovišti v areálu CDV


Ubytování pro referující

Ubytování aktivních účastníků (referujících) je zajištěno v hotelu Albellus, Rokycanova 21, 615 00 Brno – Židenice; telefon: +420 774 525 225; e-mail: recepce@hotelalbellus.cz; web: http://www.hotelalbellus.cz/

Pěší vzdálenost hotelu od místa konání plenárního jednání konference a registrace účastníků je do 30 minut. Přesun je možný také autobusem č. 58 ze zastávky Malá Klajdovka (místo konference) na zastávku Gajdošova (hotel) – hotel je od zastávky vzdálen do 7 minut pěší chůzí. Pakliže budete chtít druhý den konference použít k rannímu přesunu z hotelu na místo konference autobus, doporučujeme opět autobus č. 58, který vyjíždí ze zastávky Gajdošova v 8:26 a následně v 8:46. Přesun na zastávku Malá Klajdovka trvá 4 minuty.


Ubytování pro ostatní účastníky konference

Hotel Velká Klajdovka
Jedovnická 7
628 00 Brno

Telefon: +420 731 477 777
E-mail: klajdovka@klajdovka.cz
Web: http://www.klajdovka.cz/
Hotel Albellus
Rokycanova 21
615 00 Brno

Telefon: +420 774 525 225
E-mail: recepce@hotelalbellus.cz
Web: http://www.hotelalbellus.cz/
Penzion Janka Brno
Vaníčkova 34
615 00 Brno

Telefon: +420 731 777 800
E-mail: info@penzion-janka.cz
Web: http://www.penzion-janka.cz/


Penzion Slunce
Podpísečná 6
615 00 Brno

Telefon: +420 603 479 719
E-mail: skacelova@penzion-slunce.cz
Web: http://penzion-slunce.cz/
Mendelova Univerzita v Brně
Koleje J. A. Komenského
Kohoutova 3−11
613 00 Brno

Telefon: +420 545 128 340
E-mail: km.koleje.jak@men­delu.cz

Obědy

Obědy jsou k dispozici v okolních restauracích ve vzdálenosti do 15 minut. Oběd si hradí každý účastník sám.


Večerní neformální posezení

Součástí konference bude také večerní posezení probíhající v přátelském neformálním duchu. Pro tyto účely byl vybrán restaurant Kozlovna U Malchrů. Bližší informace o podniku jsou k dispozici na adrese: http://www.kozlovna.cz/u-malchru. Upozorňujeme, že stravování si každý účastník bude muset hradit sám!


Program konference

PRVNÍ DEN - ČTVRTEK 21. 11. 2019

12:30 - 13:00Registrace účastníků konference
13:00 - 13:10Úvodní slovo, seznámení s dílčími výsledky projektu „Moravské křižovatky“ (Projekt NAKI II)
Moderátor dne: Mgr. Jan Martínek
13:10 - 13:30Marek Kalábek (Archeologické Centrum Olomouc)
Jakub Vrána (Archeologické Centrum Olomouc)

Průzkum reliktu zaniklé komunikace v k.ú. Choryně.
13:40 - 14:00David Vích (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
Středověké nálezy z průzkumů na historické cestě mezi Malou Hanou a Litomyšlí.
14:10 - 14:30Petr Nový (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.)
Komunikační schéma raně středověkého hradiště Levý Hradec.
14:40 - 15:00Pavel Bolina (soukromý badatel, Praha)
Komunikační význam středočeských hradišť v povodí Šembery na Českobrodsku a Černokostelecku.
15:00 - 15:30COFFEE BREAK
15:30 - 15:50Peter Ivanič (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre)
Cestná sieť a výber cestného mýta v oblasti Ponitria v stredoveku v kontexte písomných prameňov.
16:00 - 16:20Róbert Antal (ARCHAIA Brno z.ú.)
Predbežné výsledky ZAV na Vídeňskej ulici v Brne – cesta z 11. storočia.
16:30 - 16:50Jakub Novák (Katedra historie FF UP Olomouc)
Pavel Šlézar (Katedra historie FF UP Olomouc)

Komunikace a vymezování hranic majetků kláštera Hradisko.
17:00 - 17:20Martínek Jan (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Významná brodová místa na řece Moravě.
17:20 - 18:00Diskuse
18:00 - 23:00Večerní posezení

DRUHÝ DEN - PÁTEK 22. 11. 2019

9:00 - 9:30Registrace účastníků konference
Moderátor dne: Mgr. Jan Martínek
9:30 - 9:50Richard Andrášik (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Vojtěch Cícha (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Vojtěch Nezval (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Jiří Sedoník (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Michal Bíl (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Jan Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Relikty starých cest na Moravě z pohledu statistiky.
10:00 - 10:20Aleš Létal (Katedra geografie PřF UP Olomouc)
Rod Kleinů a jejich význam pro budování silniční infrastruktury
na Moravě v 19. století.
10:30 - 10:50František Kubů (Prachatické muzeum),
Petr Zavřel (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Výzkum Zlaté stezky – nové plány.
11:00 - 11:20Zuzana Mírová (Katedra historie FF UP Olomouc)
Možnosti studia prehistorických cest na základě pramenů o koních v době bronzové a železné.
11:30 - 11:50Martin Golec (Katedra historie FF UP Olomouc)
Dálkové komunikace a sociální struktury v době halštatské na Moravě.
12:00Závěr konference
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.