header-img

Zahájena I. etapa LLS

Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude naskenováno území o rozsahu 1 321 km2 garantovaných dat. Pokud budeme v rámci celkové plochy zohledňovat i přesahy v poměru přibližně stejném, jako v případě projektu NAKI I, pak bude rozsah skenovaných ploch cca 3 160 km2. Tento údaj je však zatím pouze orientační.