Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Zahájena I. etapa LLS

Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude naskenováno území o rozsahu 1 321 km2 garantovaných dat. Pokud budeme v rámci celkové plochy zohledňovat i přesahy v poměru přibližně stejném, jako v případě projektu NAKI I, pak bude rozsah skenovaných ploch cca 3 160 km2. Tento údaj je však zatím pouze orientační.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.