Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu IV. která proběhne ve dnech 21. až 22. listopadu 2019 v prostorách CDV v Brně

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu IV. která proběhne ve dnech 21. až 22. listopadu 2019 v prostorách CDV v Brně

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III., která se uskuteční již příští týden 2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně. Letošní 3. ročník konference navazuje na předchozí…

Aktualita3
Zkoumaná dopravní síť zahrnuje historické oblasti Moravy, Slezska, východních a středních Čech až k Praze. V rámci procesu digitalizace bylo v celém předmětném území vektorizováno 15 006 km cest. Dalších 7 005 km cest bylo převzato z předešlého projektu NAKI I. Zákresy…

Na podkladě dat zjištěných rekognoskací terénu (z pozemní prospekce, z leteckých snímků a z leteckého laserového skenování) se následně provádělo zpřesňování zákresů průběžných komunikačních linií. Jelikož tato data svým rozsahem pokrývají jen část studovaného území, vstoupily do opravného procesu také…

Aktualita2
V rámci přípravy podkladových dat aplikace CrossMoravia.eu se pozornost soustředila také na lokalitu Křenov, která byla již od pravěku důležitým rozcestím na trase z Čech na Moravu, což dokládají i mnohé archeologické nálezy. Jedná se o jeden z mála vhodných přechodů přes tzv….

Aktualita4
Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude…

Začátek projetku
Aktualita1
Projekt Moravské křižovatky byl oficiálně zahájen dne 1. března 2016.
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.